Pracownicy

 

 

p.o. Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM

dr hab. n. med.  Tomasz Sacha, prof. UJ

 

Katedra i Klinika Hematologii UJ CM:

dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ

dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

dr n. med. Agnieszka Giza

dr n. med. Dorota Krochmalczyk

dr n med. Marcin Sobociński

dr n. med. Joanna Zdziarska

lek. med. Elżbieta Szczepanek

 

 

Pracownia  Aferezy Komórkowej

dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska – kierownik Pracowni

lek. med. Agnieszka Sporek-Kunicka

lek. med. Paulina Magda

lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

mgr Joanna Skórzyńska

 

Pracownia  Diagnostyki Hematologicznej

dr n. biol. Marta Szostek – kierownik Pracowni

 

 

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

UNIWERSYTECKIE LECZNICTWO SZPITALNE

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII

 

p.o. Kierownika Oddziału: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, prof. UJ
Zastępca Kierownika Oddziału:
dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

 

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata Rucińska
dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ
dr n. med. Agnieszka Giza
dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska
dr n. med. Paweł Śledziowski
dr n. med. Dorota Krochmalczyk
dr n. med. Daria Zawirska
dr n. med. Dagmara Zimowska-Curyło
dr n.  med. Marcin Sobociński
dr n.  med. Magdalena Piotrowska
dr n.med. Joanna Zdziarska
dr n. med. Paweł Kuczia
lek. med. Bogdan Ochrem 
lek. med. Anna Prochwicz
lek. med. Agnieszka Sporek-Kunicka

Lekarze rezydenci:

dr n.med. Katarzyna Krawczyk
lek. med. Joanna Fischer
lek. med. Ewa Łątka-Cabała
lek. med. Paulina Magda
lek. med. Kseniya Kviatkouskaya
lek. med. Sarah Goldman-Mazur
lek. med. Mateusz Wilk
lek. med. Marta Kuydowicz
lek. med. Paweł Koźlik

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Elżbieta Musz

 

 

Wielkość fontu
Kontrast