lek.med. Joanna Zdziarska

joannaz@patio.strefa.pl

Joanna Zdziarska pracuje w Klinice Hematologii od października 2003 roku. Jest specjalistką chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hematologii oraz przewodu doktorskiego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia. Od 2008 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Opublikowała 38 prac naukowe (w tym 16 jako pierwsza autorka), 5 rozdziałów w podręcznikach oraz 30 doniesień zjazdowych (17 jako pierwsza autorka) na temat wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych. Ściśle współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię.

Powrót