dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Specjalista chorób wewnętrznych i hematolog, adiunkt w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy zwłaszcza zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Autor ponad 110 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania >190; wskaźnik Hirscha 8; redaktor pięciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Międzynarodowego Towarzystwa Szpiczakowego (IMS), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2003 roku obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka , która jest organizacją pożytku publicznego. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych w kategorii promocja i ochrona zdrowia. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Pozamedyczne zainteresowania: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo oraz turystyka.

Powrót