Pracownicy

 

 

p.o. Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM

dr hab. n. med.  Tomasz Sacha, prof. UJ

 

Katedra i Klinika Hematologii UJ CM:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak

dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ

dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

dr n. med. Monika Długosz-Danecka

dr n. med. Agnieszka Giza

dr n. med. Dorota Krochmalczyk

dr n med. Marcin Sobociński

dr n. med. Joanna Zdziarska

mgr Magdalena Szot-Parda

 

Pracownia  Aferezy Komórkowej

dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska – kierownik Pracowni

lek. med. Agnieszka Sporek-Kunicka

lek. med. Paulina Magda

lek. med. Kseniya Kviatkouskaya

mgr Joanna Skórzyńska

 

Pracownia  Diagnostyki Hematologicznej

dr n. biol. Marta Szostek – kierownik Pracowni

 

 

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

UNIWERSYTECKIE LECZNICTWO SZPITALNE

ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII

 

p.o. Kierownika Oddziału: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, prof. UJ
Zastępca Kierownika Oddziału:
dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

 

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
dr n. med. Małgorzata Rucińska
dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ
dr n. med. Agnieszka Giza
dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska
dr n. med. Paweł Śledziowski
dr n. med. Dorota Krochmalczyk
dr n. med. Daria Zawirska
dr n. med. Dagmara Zimowska-Curyło
dr n.  med. Marcin Sobociński
dr n.  med. Magdalena Piotrowska
dr n.med. Joanna Zdziarska
dr n. med. Monika Długosz-Danecka
lek. med. Bogdan Ochrem 
lek. med. Anna Prochwicz
lek. med. Agnieszka Sporek-Kunicka

Lekarze rezydenci:

dr n.med. Katarzyna Krawczyk
lek. med. Joanna Fischer
lek. med. Ewa Łątka-Cabała
lek. med. Paulina Magda
lek. med. Kseniya Kviatkouskaya
lek. med. Sarah Goldman-Mazur
lek. med. Mateusz Wilk
lek. med. Marta Kuydowicz

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Elżbieta Musz

 

 

Wielkość fontu
Kontrast