Zakład Diagnostyki Hematologicznej

Kierownik Zakładu: dr n. med. Magdalena Zawada – diagnosta laboratoryjny –  specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

 

Pracownia Badań Hematologicznych
Kierownik Pracowni: Mgr Katarzyna Bulińska – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny  specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej.
Mgr Anita Starzec-Zagól – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny  w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Magdalena Kurowska-Kluzek –  starszy technik analityki medycznej
Dr n. biol. Marta Szostek – diagnosta laboratoryjny  – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

 

Pracownia Cytometrii Przepływowej
Kierownik Pracowni: Dr n. biol. Agnieszka Balana-Nowak – starszy asystent – diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
Mgr Edyta Zdziłowska- starszy asystent  – diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Mgr Edyta Gródecka – starszy technik analityki medycznej

 

Pracownia Cytogenetyczna
Kierownik Pracowni: Mgr Małgorzata Jakóbczyk  – starszy asystent  – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
Dr n. med. Anna Dyrka – młodszy asystent –  diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej
Mgr Jolanta Komenda – młodszy asystent –  diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej
Mgr Katarzyna Kamska – młodszy asystent  – diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej
Mgr Magdalena Krzemień – młodszy asystent
Lek. med. Marek Karpiński – starszy asystent – specjalista genetyki klinicznej

 

Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Kierownik Pracowni: Dr n. med. Sylwia Czekalska – starszy asystent – diagnosta laboratoryjny –  specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
Mgr Izabela Florek – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny
Mgr Dorota Link-Lenczowska – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny
Mgr inż. Łukasz Dryja –  młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny
Mgr Kornelia Bukojemska-Kornelak – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjnyMgr Annette Radziszewska – młodszy asystent – diagnosta laboratoryjny
Dr n. med. Anastazja Stój – młodszy asystent
Powrót